abo

Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden van de ASPB

Bent u verzekerd tegen schoorsteenbrand?
Heeft u een brandverzekering (opstal) afgesloten dan bent u verzekerd indien er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Uw verzekering stelt als voorwaarde dat u, indien u een open haard of houtkachel bezit, minimaal een keer per jaar de schoorsteen moet laten vegen/controleren. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.
Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening of veegbewijs kunnen aantonen dat de schoorsteen geveegd is door een erkende schoorsteenveger. Vraag bij uw tussenpersoon of verzekeraar informatie over de polisvoorwaarden.

Afspraak verzetten of annuleren:

- Minimaal 2 werkdagen voor de gemaakte afspraak
- Voor niet nagekomen afspraak wordt € 25,- in rekening gebracht